Rengaskaivon perustutkimus suositellaan tehtäväksi kolmen vuoden välein.

Ostettuasi tutkimuksen postitamme sinulle kuljetuslaatikon, joka sisältää näytepullot, näytteenotto-ohjeen ja tutkimuslähetteen. Takaisin lähetystä varten laatikossa on vastaanottajan osoite ja postimaksu on maksettu.

Tutkimuksen valmistuminen kestää 1 – 2 viikkoa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Kaikki tuotteet toimitetaan ilman toimituskuluja!


Hinta
114,00 €
Rengaskaivon perustutkimus

Rengaskaivon perustutkimus

Rengaskaivon perustutkimus sisältää seuraavat vesianalyysit:

  • E. coli - esiintyminen on merkki veden saastumisesta ihmisen tai eläinten ulosteilla.
  • Koliformiset bakteerit - esiintyminen vedessä kertoo pintaveden kulkeutumisesta kaivoon.
  • Rauta - liukenee veteen maa- ja kallioperästä. Rauta aiheuttaa väri- ja makuvirheitä, saostumia ja vesikalusteiden pintojen värjäytymistä.
  • Hapettuvuus (permanganaattiluku) - kuvaa eloperäisen aineksen (humuksen) määrää vedessä.
  • pH - kertoo veden happamuuden: neutraalin veden pH on 7, happaman alle, ja emäksisen yli 7.
  • Väri - yleensä seurausta maaperän eloperäisen aineksen (humuksen), raudan tai mangaanin korkeasta pitoisuudesta vedessä.

Tutkimusseloste sisältää lausunnon, joka laaditaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 raja-arvojen ja Suomen ympäristökeskuksen ohjeiden perusteella. Lausunto perustuu veden tutkittuihin ominaisuuksiin.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…