Porakaivon laajaa tutkimusta suositellaan:

 • kuuden vuoden välein
 • kiinteistökaupan yhteydessä
 • uudelle kaivolle
 • perheenlisäyksen yhteydessä
 • veden hajun, maun tai ulkonäön muuttuessa
 • terveyshaittaa epäiltäessä

Ostettuasi tutkimuksen postitamme sinulle kuljetuslaatikon, joka sisältää näytepullot, näytteenotto-ohjeen ja tutkimuslähetteen. Takaisin lähetystä varten laatikossa on vastaanottajan osoite ja postimaksu on maksettu.

Tutkimuksen valmistuminen kestää 2 – 3 viikkoa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Kaikki tuotteet toimitetaan ilman toimituskuluja!


Hinta
290,00 €
Porakaivon laaja tutkimus

Porakaivon laaja tutkimus

Porakaivon laaja tutkimuspaketti sisältää seuraavat vesianalyysit:

 • E. coli - esiintyminen on merkki veden saastumisesta ihmisen tai eläinten ulosteilla.
 • Koliformiset bakteerit - esiintyminen vedessä kertoo pintaveden kulkeutumisesta kaivoon.
 • Rauta - liukenee veteen maa- ja kallioperästä. Rauta aiheuttaa väri- ja makuvirheitä, saostumia ja vesikalusteiden pintojen värjäytymistä.
 • Mangaani - liukenee veteen maa- ja kallioperästä. Mangaani aiheuttaa väri- ja makuvirheitä, saostumia ja vesikalusteiden pintojen värjäytymistä. Voimakas altistuminen mangaanille voi haitata sikiön ja lapsen keskushermoston kehitystä.
 • Arseeni - maa- ja kallioperästä veteen liukeneva syöpää aiheuttava aine.
 • Radon - maa- ja kallioperästä veteen liukeneva radioaktiivinen kaasu, jolle altistumisen on todettu lisäävän syöpäriskiä.
 • Uraani - maa- ja kallioperästä veteen liukeneva radioaktiivinen aine. Juomaveden uraanin ensisijainen terveysriski on sen haitallinen vaikutus munuaisten toimintaan.
 • Fluoridi - liukenee veteen maa- ja kallioperästä ja sen liiallinen saanti haittaa luuston ja hampaiden kehitystä.
 • Kloridi - kulkeutuu veteen maaperästä, tiesuolasta tai jätevesistä. Aiheuttaa vesiputkistojen syöpymistä.
 • Sulfaatti - maa- ja kallioperästä veteen liukeneva rikkiyhdiste, joka aiheuttaa vesiputkistojen syöpymistä.
 • Nitriitti - lannoitteista tai jätevesistä peräisin oleva typpiyhdiste, jonka liiallinen saanti voi heikentää veren hapensitomiskykyä lapsilla
 • Nitraatti - lannoitteista tai jätevesistä peräisin oleva typpiyhdiste, jonka liiallinen saanti voi heikentää veren hapensitomiskykyä lapsilla.
 • Ammonium - maaperästä, lannoitteista tai jätevesistä peräisin oleva typpiyhdiste, joka aiheuttaa vedessä haju- ja makuhaittaa.
 • Hapettuvuus (permanganaattiluku) - kuvaa eloperäisen aineksen (humuksen) määrää vedessä.
 • Kovuus - johtuu yleensä veden korkeasta kalsium- ja magnesiumpitoisuudesta.
 • pH - kertoo veden happamuuden: neutraalin veden pH on 7, happaman alle, ja emäksisen yli 7.
 • Alkaliteetti - kuvaa veden kykyä vastustaa happamoitumista. Korkea alkaliteetti vähentää vesiputkistojen syöpymisen riskiä.
 • Sähkönjohtavuus - mittaa veden suolapitoisuutta.
 • Väri - yleensä seurausta maaperän eloperäisen aineksen (humuksen), raudan tai mangaanin korkeasta pitoisuudesta vedessä.
 • Sameus - johtuu liukenemattoman aineksen sekoittumisesta veteen. Yleisiä sameuden aiheuttajia ovat maaperän savi sekä rauta, alumiini tai sinkki.

Tutkimusseloste sisältää lausunnon, joka laaditaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 raja-arvojen ja Suomen ympäristökeskuksen ohjeiden perusteella. Lausunto perustuu veden tutkittuihin ominaisuuksiin.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…