Vitan blogissa luomme katsauksen kaivovesitutkimuksista kertyneisiin analyysituloksiin ja niihin liittyviin laatuongelmiin. Kuinka usein eri tulokset poikkeavat kaivovesille sovelletuista laatuvaatimuksista ja -suosituksista?

Blogikirjoituksen pääsee kokonaisuudessaan lukemaan Vitan verkkosivuilta