Mistä tunnistat hyvän kaivoveden laadun? Tutki veden käyttökelpoisuus

Onko kirkas, mauton ja hajuton kaivovesi käyttökelpoista? Ei välttämättä. Lue, mistä hyvän talousveden tunnistaa ja mitä kaivoveden laadusta tutkitaan!

Jos kaivovesi on kirkasta, mautonta ja hajutonta, voiko sen silloin tulkita käyttökelpoiseksi? Ei välttämättä. Vedenlaatua ei pysty täysin arvioimaan aistinvaraisesti, vaan kaivoveden laadun tutkimus kannattaa teettää säännöllisin väliajoin.

Miten siis hyvän vedenlaadun voi tunnistaa, mitä kaivovedestä on hyvä tutkia ja miten usein vesianalyysi kannattaa tehdä? Tässä artikkelissa kertaamme perusteita kaivoveden laadun tutkimisesta.

Kuka tutkii kaivoveden laadun?

Vedenlaadun tutkiminen on aina kaivon omistajan vastuulla. Kaivoveden täytyy täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset, jotta sitä voi käyttää talousvetenä. Vesianalyysi kannattaa teettää säännöllisesti Ruokaviraston hyväksymässä, akkreditoidussa laboratoriossa.

Vita Laboratorioiden kaivovesitutkimuspaketit perustuvat Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) suosituksiin, alan yleisiin käytäntöihin sekä vuosien saatossa kertyneisiin kokemuksiimme ja asiantuntemukseemme kaivoveden laadun säännöllisistä tutkimuksista.

Mitä kaivovedestä tutkitaan ja miksi?

Kaivolle teetettävän vesianalyysin sisältö riippuu kaivotyypistä. Rengaskaivo ja porakaivo ovat erilaisia rakenteeltaan ja syvyydeltään: matalampi rengaskaivo on alttiimpi pinta- ja valumavesien aiheuttamille muutoksille, kun taas porakaivoveden yleisimmät laatuongelmat johtuvat maa- ja kallioperän uraani- ja radonpitoisuuksista.

3 vuoden välein kaivovedestä on hyvä analysoida perustutkimuksen avulla yleisimmät laatuongelmien aiheuttajat, kuten rauta ja e. coli, joita pääsee talousveteen esimerkiksi kaivon rakenteiden rikkoutumisen takia.

» Hanki perustutkimus porakaivon tai rengaskaivon vedelle

Kattavan analyysin veden laadusta saa laajalla kaivovesitutkimuksella, joka kannattaa teettää vähintään 6 vuoden välein. Laajassa vesianalyysissä tutkitaan ominaisuudet, joiden pitoisuuksissa tapahtuu harvemmin muutoksia.

» Hanki laaja vesitutkimus porakaivolle tai rengaskaivolle

Vaaralliset aineet, kuten uraani, arseeni ja fluoridi ovat paikalliselle maa- ja kallioperälle ominaisia aineita ja siten vähemmän alttiita pitoisuuden muutoksille. Pitoisuudet voivat kuitenkin vaihdella jonkin verran pohjavesitilanteen muutosten seurauksena.

Korkea suolapitoisuus on tavanomainen ongelma merenrannan läheisyydessä sijaitsevissa kaivoissa. Myös talviaikainen tien suolaus voi nostaa läheisyydessä sijaitsevien kaivojen suolapitoisuutta.  Suolapitoisuus ilmenee tutkimuksessa siten, että kloridipitoisuuden ja sähkönjohtavuuden arvot ovat tavallista korkeampia. Vaikka kaivovesi ei maistuisi suolaiselta, voi liian korkea suolapitoisuus lisätä putkistojen korroosiota etenkin lämminvesijärjestelmissä.

Jos kaivon lähialueilla käytetään lannoitteina typpiyhdisteitä, kuten ammoniumia, nitraattia ja nitriittiä, voi näitäkin joutua kaivoveteen aiheuttamaan laatuongelmia.

Miten kaivovesi ja sen käyttökelpoisuus testataan?

Kaivoveden laadun ja käyttökelpoisuuden tutkiminen on helppoa valmiilla vesianalyysipaketeilla: tilaat vain tarpeisiisi sopivan kaivovesitutkimuksen meiltä, otat vesinäytteet ja lähetät ne Vita Laboratorioille. Toimitamme tutkimustulokset ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

» Tutustu näyttöönotto-ohjeisiimme

Jos kaivon omistaja vaihtuu tai kaivovedestä ei koskaan aiemmin ole tehty laajaa vesianalyysiä, on sen tekeminen erittäin suositeltavaa veden käyttökelpoisuuden varmistamiseksi.

Jos kaivon lähialueilla tai ympärillä tehdään esimerkiksi maanrakennustöitä, itse kaivolle tehdään muutostöitä, tai vedenlaadussa havaitaan aistinvaraisesti muutoksia, on laaja kaivovesitutkimus aina paras keino varmistua veden käyttökelpoisuudesta.

Jos epäilet kaivon vedestä löytyvän jotain muuta kuin mitä tutkimuspaketteihimme kuuluu, haluat lisätä tutkimuspakettiin yksittäisiä analyysejä tai tutkituttaa näytteestä vain tietyt analyysit, ota yhteyttä laboratorioomme

Laboratoriotiimimme räätälöi toiveidesi mukaisen tutkimuspaketin ja kuljetusratkaisun. Samalla saat myös hintatiedot.

» Tutustu Vitan vesianalyyseihin ja hanki tutkimuspaketti

Mitä muuta kaivovesitutkimuksesta on hyvä tietää? 

Tutustu muihin kaivovedestä kertoviin artikkeleihimme ja laboratorioomme:

» Lue radonista, kaivoveden näkymättömästä terveyshaitasta

» Lue lisää yleisimmistä löydöksistä kaivovesissä

» Tutustu kaivovesitutkimuksen näytteenotto-ohjeisiin

» Vita Laboratoriot on suomalainen perheyritys - lisää meistä

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Hinnat

Hinnat sisältävät toimituskulut ja ALV:n 24%.

Tutkimusten tilaaminen

Tutkimusten tilaaminen tapahtuu Vitan verkkokaupan kautta.

Tilausvahvistus

Vita lähettää tilausvahvistuksen sähköpostiosoitteeseen, jonka asiakas ilmoittaa tilausta tehdessään.

Maksaminen

Tutkimukset voi maksaa yleisimmillä suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla. Maksaminen tapahtuu Checkout-maksupalvelun kautta. Tutustu Checkout -palvelun maksuehtoihin.

Toimitus ja toimitusaika

Tilatut näytteenottovälineet toimitetaan postitse asiakkaan ilmoittamaan postiosoitteeseen.

Tilatut näytteenottovälineet pyritään toimittamaan 3 arkipäivän kuluessa maksun suorittamisesta. Ilmoitamme, mikäli tilausta ei voida toimittaa normaalissa ajassa.

Tilauksen peruuttaminen

Tilatuilla näytteenottovälineillä on 14 vrk:n palautusoikeus. Palautusoikeus koskee vain käyttämättömiä näytteenottopakkauksia.